• ชื่อหน่วยบริการ
  • รหัสสถานพยาบาล
  • การจัดบริการ
  • ประเภทการขึ้นทะเบียน
  • พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน
  • เขตพื้นที่การให้บริการ
  • ค้นหาด้วย google
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รหัสหน่วยบริการ : 10666
ประเภทการขึ้นทะเบียน :
ข้อมูลบุคลากร
กำลังโหลดข้อมูล...
แก้ไขข้อมูล Profile
ชื่อหน่วยบริการ
แจ้งเลื่อนการดึงข้อมูล cpp
เพื่อนำไปประมวลผลการประเมิน
จากวันที่ 30 ก.ค. 59 เป็น วันที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 12.00 น.

ขอให้หน่วยบริการดำเนินการบันทึกให้แล้วเสร็จก่อนเวลาในการดึงข้อมูล
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, เวอร์ชัน 2.1.1